top of page
 • Her finner dere våre betingelser:
  Juridisk informasjon Generelt Nettstedet drives og eies av Ålesund Utleie, Kvernhusåkeren 10, 6016 Ålesund. Ved å bruke nettstedet aksepterer du vilkårene i den utformingen de til enhver tid har. Vilkårene gjelder for all bruk av nettstedet. Ålesund Utleie forbeholder seg rettet til å gjøre tillegg, endre, forny eller forberede informasjonen på nettstedet. Rettigheter Alt innhold på nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Informasjon og bilder publisert på nettstedet tilhører Ålesund Utleie om ikke annet er oppgitt. Innholdet på nettstedet skal ikke kopieres, distribueres eller publiseres uten skriftlig samtykke fra Ålesund Utleie. Lenker og hyperkoblinger Lenker og hyperkoblinger til tredjepart fra Ålesund Utleies sine nettsider kan forekomme. Ålesund Utleie tar ikke ansvar for informasjon og materiellet på tredjeparts sider og du er selv ansvarlig for å underrette deg til vilkårene for disse nettsidene. Ansvarsbegrensning Ålesund Utleie gir ingen garanti for nettstedets funksjonalitet, tilgjengelighet eller for at innholdet på nettstedet er korrekt. Personvern Generelt Ålesund Utleie tar ditt personvern på største alvor og følger til enhver tid gjeldene personvernreglement, herunder GDPR og personvernopplysningsloven. Data vi samler inn For å kunne administrer din bookingen hos oss trenger vi ditt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt detaljer om bookingen, som nr. på leilighet, ankomst- og avreisedato, antall personer og navn på arbeidsgiver. Tilgang til dine personopplysninger Ålesund Utleie selger ikke personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan bli delt med en tredjepart dersom det er nødvendig for å administrer, drifte eller vedlikeholde bookingsystem eller nettsted. Hvor lenge vi lagre personopplysninger? Personopplysningen vil ikke bli lagret enn det som er nødvendig for å kunne gjennomføre bookingen samt våre lovpålagte plikter som for eksempel så pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år. Vi vil slette personopplysningen vi har om deg, dersom du ber om det, med mindre vi har rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene videre. For å slette eller få oversikt over hvilke opplysninger vi har lagret på deg ta kontakt med oss via e-post. post@alesundutleie.no
 • Innsjekkstid
  Innsjekk er etter kl 15.00. Dersom dere har behov for tidligere innsjekk, ta kontakt og vi vil se hva vi kan gjøre.
 • Hvordan sjekker jeg inn?
  Det er ingen resepsjon eller personale på plassen. Nøkkeler til leilighetene ligger i en nøkkelboks som henger ved hver leilighetsdør. Noen dager før ankomst vil du motta et skriv med informasjon om bl.a. nr på leilighet og koden til nøkkelboksen.
 • Hvordan finner jeg dere?
  Adressen er: Grønvika 15, 6016 Ålesund Kommer du med fly til Ålesund, så kan du fra Vigra flyplass ta flybussen eller taxi. Dersom du kommer med buss fra flyplassen eller sentrum heter stoppet "Gåseid". Fra stoppet går du ca 300 meter i kjøreretningen, her finner du en gangvei ned en bratt bakke. I bunnen av bakken ligger våre leiligheter. Dersom du kommer med buss fra Moa heter stoppet "Ratviksvingen". Herfra går du over veien og ca 200 meter med kjøreretningen. Gå ned den store avkjøringen og ta så første vei til høyre. Du vil se våre leiligheter som et stort 2 etasjes bygg. Du vil også få et kart over området i informasjonsskrivet du mottar noen dager før ankomst.
 • Kan jeg sjekke inn tidlig?
  Dersom du har behov for tidlig innsjekk, ta kontakt så skal vi se om vi kan hjelpe deg.
 • Utsjekk
  Utsjekk er innen kl 10.00. Dersom du har behov for senere utsjekk ta kontakt og vi vil se om vi kan hjelpe deg.
 • Hva må jeg gjøre når jeg sjekker ut?
  Vask ved avreise er inkludert i prisen, men vennligst start oppvaskmaskinen og ta ut søppelet. Se kartet som henger i gangen for hvor du kan kaste søppel. Legg nøkkelen tilbake i nøkkelboksen.
 • Kan jeg sjekket ut senere?
  Dersom du har behov for senere utsjekk, ta kontakt så vil vi se hva vi kan få til.
 • Er dyr tillatt i leilighetene?
  Våre leiligheter er allergivennlige så det er ikke tillatt med dyr.
 • Barneseng og barnestol
  Vi har ikke barneseng til utlån. Ikke alle soverommene har plass til en reiseseng. Vi har barnestol til utlån gratis. Ta kontakt så setter vi den inn før ankomst.
 • Hva er på kjøkkenet?
  Alle leiligheter har: - Kjøleskap med fryser - Komfyr - Oppvaskmaskin (ikke hytten) - Mikrobølgeovn - Kaffetrakter - Vannkoker - Gryter - Stekepanner - Servise - Kaffekopper - Glass, 2 typer vann og vinglass - Bestikk - Eggeglass - Glasskål, stor og liten - Litermål - Plastbolle - Dørslag - Brødkniv - Potetskreller - Kaffeskje - Vinåpner - Eggedeler - Ostehøvel - Stekespade - Øse - Visp - Stekespade
 • Finnes det toalettpapir, såpe o.l. i leiligheten?"
  Ved ankomst finner dere toalettpapir, såpe, kaffetrakterfilter o.l. Har dere behov for mer må dere skaffe dette selv.
 • Hva er WiFi passordet?
  Du vil finne WiFi passordet på informasjonsskrivet som henger på veggen i gangen. Her finner du også navn på de ulike antennene.
 • Vasker dere under oppholdet?
  Ved leie i mer enn 7 netter vasker og skrifter vi sengetøy og håndklær. Vaskingen skjer hovedsaklig på mandag mellom kl 0900 og 1500. Dersom dere har behov for vask en annen dag, kan dette avteles på forhånd.
 • Kan vi få ekstra skift av sengetøy?
  Dersom dere har behov for ekstra sengetøy skift under oppholdet koster dette kr 150,- pr seng.
 • Får vi ekstra toalettpapir, såpe o.l.?"
  Ekstra toalettpapir, såpe o.l. må dere holde dere med selv under oppholdet.
 • Kan jeg få tilsendt noe post hit?
  Dersom du trenger å få tilsendt post, bruk følgende adresse: Bruk adressen: Ditt navn og nr på leilighet c/o Ålesund Utleie Kvernhusåkeren 10 6016 Ålesund Pakken/brevet vil bli levert til deg.
 • Hvordan får jeg tak i dere om jeg trenger hjelp?
  Dersom du har behov for hjelp eller har spørsmål under oppholdet, kontakt oss via telefonnr for boende gjester. Dette finner dere på informasjonsskrivet som er oppslått i gangen.
 • Når skal det være ro?
  Det skal være stille mellom kl 2300 og kl 0700.
 • Vaskerom
  Det finnes et felles vaskerom på plassen. Se kart og informasjonsskriv i gangen. Vaskemaskinen er gratis. Tørketrommelen koster kr 30,-. Benytt tre norske 10-krone mynter. Alle leiligheter har tørkestativ.
 • Stykejern
  På vaskerommet finner du strykejern og brett for utlån. Husk sett det tilbake etter bruk.
 • Er det matbutikker i nærheten?
  Vi har følgende butikker i nærheten: Rema 1000, 700 meter i retning Moa/Spjelkavik Her er også Post i butikk. Kiwi, 900 meter i retning sentrum. Denner er søndagsåpen.
 • Finnes det restauranter i nærheten?
  200 meter opp den bratte bakken og rett over veien finner du Pizzabakeren - Gåseid. For bestilling og mer informasjon se her. Ønsker du pizzaen levert, er adressen Grønvika 15 og ditt leilighetsnr. 1 km i retning Moa/Spjelkavik finner du restauranten Red & Hot. For mer informasjon se her.
 • Hvordan er busstilbudet?
  Bussen til sentrum og Moa/Spjelkavika går oppe på hovedveien. Se kart som henger i gangen. For rutetider o.l., se her
 • Terms and conditons
  Legally information Generally The website is operated and owned by Ålesund Utleie, Kvernhusåkeren 10, 6016 Ålesund. By using the website, you accept the terms of the design at any time. The terms apply to all use of the website. Ålesund Utleie reserves the right to make additions, changes, renews or prepare the information on the website. Rights All content on the site is protected by copyright. Information and photos published on the website belong to Ålesund Utleie unless otherwise stated. The content of the website shall not be copied, distributed or published without the written consent of Ålesund Utleie. Links and hyperlinks Links and hyperlinks to third parties from Ålesund Utleie websites may occur. Ålesund Utleie assumes no responsibility for information and materials on third parties web sites and you are responsible for notifying you of the terms of those web sites. Limitation of liability Ålesund Utleie makes no guarantee for the website's functionality, accessibility or that the content on the website is correct. Privacy /GDPR Generally Ålesund Utleie takes your privacy very seriously and follows the applicable privacy regulations at all times, including the GDPR and the Privacy Information Act. The data we collect To be able to manage your booking with us, we need your name, address, telephone number, email address and details about booking, such as no. on apartment, date of arrival and departure, number of persons and name of employer. Access to your personal information Ålesund Utleie does not sell personal information to a third party. Personal information may be shared with a third party if necessary to manage, operate or maintain the booking system or website. How long do we store personal information? Your personal information will be stored longer than is necessary to carry out the booking as well as our statutory duties, for example, the Accounting Act requires us to keep detailed history of yor purchase in five years. We will delete personal information if you ask for it, unless we have a legal basis or legal obligation to keep the information on. To get an overview of what information we have stored on you or to delete this, contact us by e-mail. post@alesundutleie.no
 • Check in time
  Check-in is after 15.00. If you need to check-in earlyer, contact us and we will see what we can do.
 • How do I check in?
  There are no reseption or personell at the area. All apartments has a box by the door where the key is inside. A few days before arrival you will reseave an e-mail with information on the number of the apartment and the code for the key box where you will find the key.
 • How do I get there?
  The adress is: Grønvika 15, 6016 Ålesund If you arrive with plane to the Vigra airport you can the bus or a taxi. If you take the bus from the airport or town center, the name of the bus stop is "Gåseid". From there you have to walk about 300 meter in the direction of driving. There you will find a path down the hill. In the bottom you will fint the apartments. If you arrive with bus from Moa, the bus stop i "Ratviksvingen". Go about 200 meter in the direction of driving, take the big road on your left, then the first on your wright. There in the end of the road you will see the apartments in the big 2 storage building. You will receive a map in the information e-mail you get prior to you arrivel.
 • Can I get an early check in?
  If you need an early check-in, take contakt and we will see what we can do.
 • Check out
  Check-out time is before 10.00 o'clock. If you need later check-out, contact us and we will see what we can do.
 • What do I need to do when I check out?
  Cleaning by departure is included in the price, but please start the dishwasher and take out the garbage. See the map in the hall to find the garbage bin. Put the key back in the key box.
 • Can I get a late check out?
  If you need a late check-out, take contack and we will see what we can do.
 • Are animals allowed in the apartment?
  Our apartment are allergy freindly, so animals are not allowed.
 • Baby crib and baby chair
  We do not have baby crib for you to borrow. Not every bedroom has the space for a baby crib. We do have a baby chair you can rent free of charge. Contack us and we will be sure it is in the apartment by arrival.
 • What is in the kitchen?
  All apartments have: - Refrigerator with freezer - Stove - Dishwasher (not the cabin) - Microwave - Coffee maker - Water boiler - Potts and pans - Frying pans - Service - Coffee cups - Glass, 2 types, water and wine glass - Forks, knivs and so on - Egg glass - Glass bowl, large and small - Liter measure - Plastic bowl - Colander - Bread knife - Potato peels - Coffee spoon - Wine opener - Egg slicer - Cheese slicer - Spatula - Scoop - Frying spade
 • Are there toalett papir, soap and so on in the apartments?"
  By arrivel you will find some toalett papir, soap and so on. During the stay you need to obtain this yourself.
 • What is the WiFi password?
  You will find the WiFi password on the information form that you will find on the wall in the hall. You will also find the name og the different antenna. The different apartment will reach different antennas.
 • Do you clean during my stay?
  If you stay is more than 7 nights we will clean the apartment and change the bed linnen and towels. We do this on Monday between 09.00 and 15.00. If you need the cleaning done on another day, this can be arrangend.
 • Can we have some extra toilett papir, soap and so on?"
  Extra toilett papir, soap and so on that you need during your stay you need to buy yourself.
 • Can I get new bed linnen and towels?
  If you need extra bed linnen and towels during your stay we will charge this by NOK 150,- per bed.
 • Can I get any mail sendt here?
  If you need to get some mail sent to you use this adress: Your name and no of apartment c/o Ålesund Utleie Kvernhusåkeren 10 6016 Ålesund Norway We will bring you the mail.
 • What if I need any assistance during my stay?
  If you need any help or have any questions during your stay, please contact us on the spesial phone number for our guests. You will find this on the information sheet on the wall in the hall.
 • When should it be quiet?
  It shall be quiet between 23.00 and 07.00.
 • Do you have a laundry room?
  There is a laundry room on the area. See the map and information in hall. The washing mashine is free of charge. The dryer costs NOK 30,- per dry. To pay use tree Norwegian 10-krone pieces. You will find a drying rack in the apartment.
 • Do you have a iron and board?
  In the laundry room you will find a iron and a board.
 • Are there any grocery store close by?
  Rema 1000, 700 metes. Directions Moa/Spjelkavi Here is also the post office. Kiwi, 900 metes. Directions town center. Also open on Sunday.
 • Are there any restaurants close by?
  200 metes ut the hill and by the gas station is a place that devlivers pizza. Pizzabakeren - Gåseid. To order and more information look here. If you want the pizza delivert, the adresse is Grønvika 15 and the no of you apartment. 1 km in the direction of Moa/Spjelkavi you will find the restaurant Red & Hot. For more information look here.
 • Is there a bus?
  The bus to town center or to Moa/Spjelkavika leaves from the main road. See the map in the hall. For timetable, look here
bottom of page